หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ดิจิทัลฯ นำคณะสื่อมวลชนไทย - จีน ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

12 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1029)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะสื่อมวลชนไทย - จีน ลงพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) บนพื้นที่ 830 ไร่ ภายในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC : Eastern Economic Corridor (EEC) โดย Digital Park Thailand นับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกลุ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อในภูมิภาค ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – ระยอง เพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศ CLMV ผลักดันสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยาย (มาบตาพุด) และโครงการรถไฟรางคู่ (สถานีมาบตาพุด) ทั้งนี้ Digital Park Thailand ยังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการสื่อสารความเร็วสูงของไทย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีดาวเทียมและสถานีเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในประเทศกับต่างประเทศ เปรียบเสมือนศูนย์กลางอินเทอร์เน็ต (Internet Hub) ของกลุ่มประเทศใน AEC ซึ่งหากพิจารณาตามสถานที่ตั้งของประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างจริงจัง
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์