หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทย ฮับอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก

8 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 496)

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมีการส่งออกเป็นอันดับ 3 รองจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท/ปี เมื่อรวมมูลค่าการเติบโตภายในประเทศจะมีสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจถึง 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี)
 
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) เผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หากมีผลกระทบด้านการส่งออกจะมีผลต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจ การจ้างงานที่ปัจจุบันมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกว่า 2 ล้านคน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าดังกล่าวของไทยสู่ตลาดโลก ต้องสร้างมาตรฐานการผลิตและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) ตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ ผลักดันอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ สร้างเอกลักษณ์ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิวเวลรี่ หรือแลนด์ออฟจิวเวลรี่ในปี 2564 ซึ่งแผนดำเนินการจะผลักดันมาตรฐานอัญมณีผ่านการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานหรือเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ฮอลล์มาร์คตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า มีใบรับรองให้กับผู้ประกอบการและผู้ซื้อเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและป้องกันผู้บริโภคถูกหลอก พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรป้องกันการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 
พร้อมกันนี้ได้จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ หรือ Buy with Confidence ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 11 ล้านคนเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูล ตรวจสอบใบรับรองกรณีซื้ออัญมณีและเครื่องประดับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ขณะเดียวกันพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่เว็บไซต์ thaitrade.com นำสินค้าออกสู่ตลาดโลก โรดโชว์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมซื้อด้วยความมั่นใจในต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น ศรีลังกา ร่วมจัดงานแฟร์เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยให้กับคู่ค้าทั่วโลก รวบรวมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพร่วมหารือและสัมมนาแนวโน้มของอุตสาหกรรม พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
 
สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (2561) มีมูลค่า 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6.4 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเทียม เพชร พลอยเนื้อแข็งและพลอยสี และคาดว่าจากเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจะหนุนภาพรวมตลอดทั้งปีนี้ (2561) ให้เติบโตและสดใส
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์