หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลไทยเปิดเวทีโรดโชว์ศักยภาพพื้นที่อีอีซี เชิญทูต 56 ประเทศขานรับพร้อมเดินหน้าลงทุน

8 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 963)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในหัวข้อ "The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมบรรยาย ณ กระทรวงต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 56 ประเทศ และสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้ามารับฟังนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะ 20 ปีข้างหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน

"พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอีอีซีให้นำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โครงการอีอีซีจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โครงการอีอีซียึด 3 หลักการในการพัฒนา
1. "Connectivity” : โครงการอีอีซีจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาอื่น ๆ ทั้งในและนอกเขตอีอีซี เช่น ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศ
2. "Inclusivity” : โครงการอีอีซีให้ความสำคัญและรับฟังประขากรในพื้นที่ ประชากรในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างที่ควร และ
3. "Sustainability” : โครงการอีอีซีมีการวางแผนและดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งที่จะให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซีเบื้องต้น 10 อุตสาหกรรมแบ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ (5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่ง 10 อุตสาหกรรมนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

"ขณะนี้เทคโนโลยีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไทยแลนด์ 4.0 คือการยกระดับการพัฒนาให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการมุ่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่วางไว้ในเบื้องต้นที่จะสนับสนุนให้ลงทุนในอีอีซี เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และทำให้ไทยหลุดพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลางในอนาคต" นายอุตตม กล่าว
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์