หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนปี 62

6 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 980)

รมว.แรงงาน เข้าร่วมประชุม Breakfast Meeting ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ 107 ของ ILO เผย ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในปี 2562 ต่อจากสิงคโปร์ ย้ำจุดยืนความร่วมมือสนับสนุนโลกของงานและอาชีพร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
 
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และนางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Minister’s Breakfast Meeting) ณ โรงแรม Mandarin Oriental Geneva นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ 107 ของ ILO โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นการรวมตัวของรัฐมนตรีแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะแสดงถึงศักยภาพและความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนในเวทีระดับโลก โดยประเทศเจ้าภาพการประชุมจะมีการหมุนเวียนกันตามลำดับ โดยในปีนี้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพ และประเทศไทยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในปี 2562
 
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปีต่อไปว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้เป็นประธานจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในปี 2562 และพร้อมที่จะทำหน้าที่ประธานในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและ ILO ระหว่างปี 2560 – 2563 ในการสะท้อนความสำเร็จอาเซียนและยืนยันจุดยืนของอาเซียนในการเป็นองค์กรที่มีอำนาจในระดับอนุภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโลกของงานและอาชีพต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์