หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ เตรียมเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 3

4 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 940)

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 15 มิถุนายนนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำเมียนมาและกัมพูชา จะร่วมกันกล่าวเปิดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือแอคเมค ครั้งที่ 3 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา โดยในวันที่ 14 มิถุนายน สภาธุรกิจแอคเมคจะประชุมแอคเมค บิสิเนส ฟอร์รัม ส่วนวันที่ 16 มิถุนายน ผู้นำกลุ่มแอคเมค ทั้ง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย จะประชุมร่วมกันก่อน รับรองแผนแม่บท แอคเมค มาสเตอร์แพลน มีแผนระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562 ถึง 2566 ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการฉบับแรก ที่รับรองโดยผู้นำแอคเมค
 
ในการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองเอกสาร ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok decoration) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือแอคเมค ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติด้วย
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์