หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สหรัฐฯ ส่งเสริมความร่วมมือของสองประเทศในทุกด้าน

1 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 339)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนาย Cory Gardner ประธานคณะอนุกรรมการด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิกและนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีโดยปีนี้จะครบรอบ 200 ปี ที่ประชาชนของทั้งสองติดต่อค้าขายกันและครบรอบ 185 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต และหวังว่าไทยและสหรัฐฯ จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอนาคตอย่างยาวนานต่อไป โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จฯ ในพิธีเปิดนิทรรศการ Great and Good Friends ซึ่งจัดโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ทั้งแก่ชาวไทยและชาวอเมริกัน เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานและแนบแน่นด้วย
 
ทั้งนี้ ไทยและสหรัฐพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือทุกด้าน ทั้งความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงที่ไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ โครงการฝึกร่วมทางทหาร Cobra Gold ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ทั้งด้านต่อต้านยาเสพติด การค้ามนุษย์และค้าสัตว์ป่า และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ
 
สำหรับประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคนั้น ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ และสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด- แปซิฟิก ที่เปิดกว้างและเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลไก ตลาดเสรี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาสากและการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ขณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนนั้น
 
รัฐบาลไทยขอให้สหรัฐฯ พิจารณาร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานภายในของประเทศไทย เช่น ขนาด การเป็นประเทศเกษตรกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 
ด้านวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา แสดงความมุ่งมั่นให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญที่มีบทบาทในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยจะเป็นประธาน ASEAN ในปีหน้า
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์