หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EEC สัมมนาหัวข้อ “China – Japan Cooperation on the Eastern Economic Corridor of Thailand”

31 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2057)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชนจีนประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "China – Japan Cooperation on the Eastern Economic Corridor of Thailand” ในงานสัมมนา China – Japan Cooperation on the Eastern Economic Corridor of Thailand
 
โดยงานนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่นได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอกชนระหว่างจีน - ญี่ปุ่น ในประเทศที่สาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว โดยบันทึกความเข้าใจได้กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นภายใต้กรอบเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจ และยังระบุอีกว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันสำรวจตลาดและภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่สามที่ภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นจะร่วมลงทุน
 
ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะเป็นจุดหมายสำคัญของการร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าว
 
ทั้งนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมกล่าวว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนญี่ปุ่น – จีนในประเทศที่สามเป็นความคิดริเริ่มที่จะสามารถมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในความก้าวหน้าของเอเชีย และด้วยความที่ประเทศไทยมีความเป็นมิตรที่ดีกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนมาเป็นเวลายาวนาน ความเป็นมิตรต่อกัน จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนธุรกิจระหว่าง จีน ญี่ปุ่น และไทย ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
 
ด้านนายหนิง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเชื่อว่า เชื่อว่าโครงการอีอีซีของไทย นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงการยกระดับและคุณภาพของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในงานสัมมนายังมีนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาและมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอีอีซี กล่าวให้ข้อมูลถึงโครงการอีอีซีของไทยด้วย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์