หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” แจ้งข่าวดีผู้ผลิตสินค้าอาหาร ปีนี้อาเซียนลงนามความตกลงยอมรับร่วมครบ 10 ชาติ

28 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1623)

"พาณิชย์” แจ้งข่าวดีอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป หลังคาดปีนี้อาเซียนจะลงนามความตกลงยอมรับร่วมสาขาอาหารสำเร็จรูปครบทั้ง 10 ประเทศ เผยจะทำให้ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังอาเซียนได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเพิ่มยอดการส่งออกได้มากขึ้น ระบุล่าสุดอาเซียนกำลังจัดทำความตกลงยอมรับร่วมในสาขายานยนต์และวัสดุก่อสร้างด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ในสาขาอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นความตกลงที่อาเซียนจะนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการส่งออกและการนำเข้าสินค้าอาหารได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปีนี้อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะมีการลงนามได้ครบทุกประเทศ ซึ่งทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าอาหารในอาเซียนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อไทยที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกที่จะขยายการส่งออกสินค้าอาหารไปยังอาเซียนได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากที่ลงนามครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำขั้นตอนและรายละเอียดสำหรับการยอมรับร่วม ซึ่งหลัก ๆ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในระบบการตรวจสอบ การให้การรับรองด้านสุขลักษณะ และหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับรองของแต่ละประเทศ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว อาเซียนก็จะมาตกลงเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกซักระยะหนึ่ง

"ประโยชน์ของความตกลง MRAs เมื่อมีการส่งออกสินค้าอาหารไปยังอาเซียน และสินค้านั้นได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้ว ก็จะทำให้ไม่ต้องตรวจสอบอาหารเหล่านั้นอีก ทำให้เพิ่มความสะดวกในการส่งออกและนำเข้า และจะทำให้ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปขายในอาเซียนได้เพิ่มขึ้น”
นางอรมนกล่าวว่า อาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลง MRAs สำหรับสาขายานยนต์ และสาขาวัสดุก่อสร้าง โดยสาขายานยนต์ อาเซียนได้กำหนดเป้าหมายให้สรุปความตกลงภายในปีนี้ และลงนามความตกลงในปี 2562 ส่วนสาขาวัสดุก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดทำร่างความตกลง ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็ก ปูนซีเมนต์ และกระจก โดยคาดว่าจะแล้วเสนอเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ลงนามได้ในปี 2562

ส่วนความตกลง MRAs สำหรับรายงการการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน เพื่อให้อาเซียนนำข้อมูลไปประเมินความถูกต้องน่าเชื่อถือประกอบการขึ้นทะเบียนยาสามัญในประเทศของตน และช่วยลดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญนั้น อาเซียนได้ลงนามกันครบทุกประเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดของการยอมรับร่วม

สำหรับความตกลง MRAs ที่ได้ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้ว มี 2 ความตกลง ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาเซียนได้ยอมรับรายงานผลการทดสอบของหน่วยงานในอาเซียนทั้งหมด 21 แห่ง เป็นของไทย 6 แห่ง และหน่วยงานรับรองของอาเซียน 9 แห่ง ของไทย 1 แห่ง และความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมสำหรับการตรวจสอบแนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรมของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประเมินการรับรองและออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ ออกใบรับรอง GMP จำนวน 4 แห่ง ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยและสิงคโปร์ โดยในส่วนของไทยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้รับผิดชอบ และล่าสุดฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วม และเวียดนามกำลังยื่นใบสมัคร
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์