หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสทองของ SMEs ไทยในสิงคโปร์

28 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 513)

ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดอย่าง สิงคโปร์กำลังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ บอกว่า รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบทุกชาติให้เข้าไปลงทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังพยายามทำอยู่ โดยธุรกิจ SMEs ที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี โดยสิงคโปร์โปรโมทว่า แค่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็สามารถดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ได้แล้ว สำหรับผู้ประกอบการที่จะไปลงทุนก็เปิดกว้างเพราะไม่จำเป็นต้องร่วมทุนหรือมีนอมินีเป็นชาวสิงคโปร์ด้วย
 
สิงคโปร์มีจุดแข็งคือ โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบาย มีกฎหมาย บทลงโทษ และการตรวจสอบทางการเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการปรับระบบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้เอื้อประโยชน์และจูงใจนักลงทุนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันกับองค์การการค้าโลก (WTO) แม้ว่าสิงคโปร์จะเน้นการขยายฐานการผลิตไปตั้งที่ประเทศไทยมากกว่าที่ไทยจะมาใช้สิงคโปร์เป็นฐานการผลิต ส่วนผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสเข้ามาลงทุนได้อีกมาก เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร หรือธุรกิจอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่ใหญ่โตหรือใช้เงินลงทุนสูง แต่ขอให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ เพราะผู้บริโภคเพราะมีกำลังซื้อสูง มีสังคมที่ใกล้ชิด และนิยมไทยมาก ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เชื่อมั่นว่า เอสเอ็มอีและภาคเอกชนของไทยมีศักยภาพที่ดีอยู่แล้ว หากสามารถเจาะตลาดได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสินค้าเกษตรของไทยด้วย
 
ดังนั้น เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงอยากแนะนำเกษตรกรไทยให้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างตลาดใหม่สู้กับคู่แข่งที่เป็นเกษตรกรจากประเทศอื่น ๆ ได้ ส่วนผู้ที่สนใจจะลงทุนในสิงคโปร์ แนะนำว่า ควรหาโอกาสเดินทางมาศึกษาช่องทางทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในสิงคโปร์ รวมทั้งสามารถขอข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในสิงคโปร์จากกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์ได้
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์