หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

26 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1765)

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพมหานคร นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

 

1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.acmecs2018.org (ภายใต้หัวข้อ Registration > Press/Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2x2 นิ้ว) (
2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย)
(3) ไฟล์หนังสือมอบหมาย และ
(4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

2. สื่อมวลชนต้องนำ
(1) เอกสารยืนยันการลงทะเบียน และ
(2) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว (Media Badge) ที่หน้าศูนย์ข่าว ห้อง Next 2 Chao Phraya โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561

3. วันและเวลาทำการของศูนย์ข่าว

    - 14 มิถุนายน 2561   12.00 – 18.00 น.

    - 15 มิถุนายน 2561   07.00 – 22.00 น.

    - 16 มิถุนายน 2561   07.00 – 15.00 น.

 

4. กำหนดการสื่อมวลชนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.acmecs2018.org

 
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2203 50000 ต่อ 22024, 22030, 22922
โทรสาร 0 2643 5106
อีเมล mfathai.media@gmail.com
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์