หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561

24 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1871)

(22พ.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 (การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี)
 
สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2561 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การสนับสนุนการค้าพหุภาคี
2) การดำนินการตามเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals)
3) การจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก
4) ความเชื่อมโยง
5) การลงทุน
 6) มาตรการที่มิใช่ภาษี
7) เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล
 8) การค้าบริการ
 9) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
 10) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs)
 11) สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์