หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ททท.จัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4

24 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1129)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ททท. เตรียมจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยสู่ระดับสากล
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดงาน World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยในครั้งนี้จะเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกสำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 เส้นทาง คือ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกเข้าเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมชุมชน 4 เส้นทาง คือ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง ซึ่งขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติเข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมงานแล้ว 567 คน โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของ ททท. จากข้อมูลในปี 2559 พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถึง 326,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะเดียวกันในปีนี้ ททท. ยังวางแผนต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านอาหาร โดยเปิดคู่มือแนะนำร้านอาหารที่พักมิชลินไกด์ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์