หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 22

23 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1186)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 22 เพื่อทบทวนมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท
 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 22 (The 22nd Session of the Indian Ocean Tuna Commission : IOTC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือให้ภาคีสมาชิกภายใต้กรอบ IOTC 31 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน สหภาพคอโมโรส รัฐเอริเทรีย สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส สาธารณรัฐกินี อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เคนยา เกาหลี มาดากัสการ์ มาเลเซีย มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐโมซัมบิก รัฐสุลต่านโอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเซเชลส์ สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สาธารณรัฐซูดาน สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐเยเมน และมีประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Non – Contracting Parties; CNCP) จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ สาธารณรัฐไลบีเรีย และสาธารณรัฐเซเนกัล เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันแหล่งทรัพยากรทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาทูน่าอย่างเหมาะสมด้วย
 
คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เป็นองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ธรรมนูญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีภารกิจหลักในการจัดการทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่า (tuna-like species) รวม 16 ชนิด ในเขตทะเลหลวงบริเวณมหาสมุทรอินเดีย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาทูน่าอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การทบทวนรายงานและตรวจสอบการปฏิบัติตามของประเทศสมาชิก การพิจารณามาตรการอนุรักษ์และจัดการ การพิจารณาและทบทวนร่างรายชื่อเรือที่ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) การพิจารณา National Report ของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลและขั้นตอนการจัดการ รวมถึงการทบทวนผลการดำเนินงานและงบประมาณของ IOTC อีกด้วย
 
อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC ได้ดียิ่งขึ้น และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก IOTC และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้จะได้ใช้โอกาสในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ และประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่า เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประมงที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ปลาเหล่านี้อย่างเหมาะสมต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์