หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU ม.สงขลานครินทร์ พัฒนายางพาราสู่ภาคธุรกิจที่มั่นคงในอนาคต

22 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1173)

(21 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Yunmeng Group Co.,Ltd. และคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Li Yong Sheng ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข่าย Yunmeng Group Co., Ltd. และประธานบริษัท China Rubber Yong Sheng Southeast Asia Latex Products Company Limited by Shares รวมถึงยังเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญ ๆ ในมณฑลยูนนาน และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
โอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนายางพาราและอุตสาหกรรมสุขภาพของ 2 ประเทศ ทั้งในด้านการนำผลงานวิจัยเข้าสู่ภาคธุรกิจ และการสนับสนุนทุนในการวิจัยด้านนวัตกรรมสู่การพัฒนาการลงทุนในระยะยาว
 
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามของ ศอ.บต. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาความร่วมมือไทย-จีน โดยมีคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความสนใจในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ภาคธุรกิจ อันจะนำมาสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยทั้งสองประเทศเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน จึงต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่บ่อยครั้ง จนเชื่อมั่นว่าการทำ MOU ระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ จะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายได้น้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ดังนั้น การทำงานในครั้งนี้จึงมาจากความตั้งใจและจริงใจของทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนในอนาคต
 
ด้าน Mr.Li Yong Sheng ประธานกลุ่มธุรกิจ Yunmeng Group Co., Ltd. กล่าวว่า จากการศึกษาประวัติที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสามารถด้านงานวิจัยยางพาราและด้านสุขภาพ ที่สามารถผลิตทั้งหมอนยางพารา ที่นอน และถุงมือยางอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ด้านสุขภาพ เช่น ยางรองเท้า ยางรองกระดูก เป็นต้น
 
โดยตลาดในประเทศจีนมีความต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนยังขาดแคลนงานวิจัยด้านยางพารา ซึ่งจากความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยยางพาราในครั้งนี้ จะสามารถสร้างตลาดรองรับในประเทศจีนได้อย่างกว้างขวาง
 
รวมถึงการผลักดันสินค้าดังกล่าวให้เป็น Made in China และสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและกระจายความร่วมมืออีกทางหนึ่ง อีกทั้ง การได้สัมผัสถึงความจริงใจ ความตั้งใจของ ศอ.บต. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์