หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27 ออสเตรีย

15 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 933)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27 (27th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice : CCPCJ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลง โดยมีเนื้อหาระบุถึงความสำคัญของการประชุม CCPCJ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า อาชญากรรมและภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะข้ามพรมแดน ดังนั้น ทุกประเทศจึงต้องหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับกลไกความตกลงระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาในลักษณะองค์รวม โดยได้ยกตัวอย่างที่ไทยจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความมั่นคง เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทรงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ UNODC เพื่อเพิ่มการเข้าถึงความยุติธรรมในภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) เป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศไทยกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่กำหนดจัดขึ้นทุกปี ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เป็นคณะกรรมาธิการภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (CCPCJ) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 40 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
 

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์