หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน

11 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 745)

นายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ให้มีบทบาทสำคัญร่วมพัฒนาประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมบทบาทของผู้แทนผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่าย AWEN เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน
 
โดยประเทศไทยยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพ และดำรงตำแหน่งประธาน AWEN ต่อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี ระหว่างเดือน พ.ค. 2561 จนถึงเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยจะเป็นประธาน ASEAN ด้วย ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำงานร่วมกันผลักดันการส่งเสริมบทบาทของสตรีเข้าสู่การหารือในระดับต่างๆ ต่อไป
 
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันต่อไป
 
โดยเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านต่อไป
 
ในโอกาสนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนแห่งประเทศไทย (AWEN -Thailand) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายฯ มีนโยบายที่จะผลักดันเรื่องการบูรณาการและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคสตรีที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ (Big Data) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของสตรีและภาคธุรกิจต่อไป
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์