หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยกทัพโขน “รามเกียรติ์” โรดโชว์จัดแสดง 6 ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

11 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1712)

วธ.-กต.ยกทัพโขน "รามเกียรติ์” โรดโชว์จัดแสดง 6 ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์นานาประเทศ-เตรียมฉลองเสนอ ”โขน” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมจับไม่ได้ของยูเนสโก ปลายปี 61
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เส้นทางประเทศในภูมิภาคยุโรปใน 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย เยอรมนีและเบลเยียม วันที่ 7-27 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี นำความเป็นไทยสู่สากล และเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
 
นอกจากนี้ เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ อาทิ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 150 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 500 ปี การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าไทย-โปรตุเกส เป็นต้น และที่สำคัญเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยได้เสนอโขนภายใต้ชื่อ KHON เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทั้งนี้ คาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายปี 2561
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมในประเทศต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขน และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ การแสดงโขนชุดยกรบและโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ฟ้อนผาง รำโคมออกฟ้อนขันดอก ตาลีกีปัสออกยอเก็ตออกรำซัดชาตรี การต่อสู้ด้วยพลอง-ไม้สั้น การแสดง 4 ภาค อาทิ ฟ้อนผาง (เหนือ) รำชนไก่ (ใต้) ระบำฉิ่ง (กลาง) เซิ้งกะโป๋ (อีสาน) การสาธิตเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรีไทย(โขน ละคร ระบำ) การสาธิตการเขียนร่ม การเขียนผ้าบาติด การแกะสลักและงานจักสานจากใบลาน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้นอกจากเป็นการเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านต่างๆทั้งการท่องเที่ยว การลงทุนและการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรป
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์