หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

10 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1754)

วันนี้ (10 พ.ค. 61) ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมด้วยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อ อาเซียนยุคดิจิทัลเพื่อการตระหนักรู้อย่างทั่วถึง (Inclusive and Informed Digital ASEAN) และยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการการจัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวลวง
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์