หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
“อาเซียนต้องเป็นให้ได้มากกว่าแค่องค์การที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดประชุม”

9 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1347)

สำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสื่อมวลชนอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Media Forum) ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนระหว่างบรรณาธิการข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ และบล็อกเกอร์ (Blogger) จำนวน 27 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน รวมถึงแนวทางและบทบาทของสื่อมวลชนอาเซียนในอีก 50 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการร่วมมือกันสื่อสารให้อาเซียน เป็นองค์การที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
ในช่วงการสนทนาและสัมภาษณ์พิเศษกับ Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ ความสอดคล้องของอาเซียน ในอีก 50 ปีข้างหน้า Dr. Natalegawa ผู้ที่มีคุณูปการต่อประชาคมอาเซียนยุคใหม่กล่าวว่า การสร้างความสอดคล้องของอาเซียนในบริบทโลกนั้น อาเซียนต้องเป็นให้ได้มากกว่าแค่องค์การที่เชี่ยวชาญเรื่อง การจัดประชุม ("We must be more than a conference organizer.”)
 
โดยอาเซียน ต้องปรับตัวให้เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักประชุม นักวางแผน ทั้งนี้ การปรับตัวดังกล่าว Dr. Natalegawa เน้นว่า คงต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้นำ ของผู้นำจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนในการตัดสินใจเชิงรุก (Be Proactive) และการมีมุมมองในระดับโลกของผู้นำ เช่น เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน ควรที่จะสามารถยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือกันนอกรอบ เพื่อหาทางรับมือร่วมกันในฐานะประชาคมอาเซียน ไม่เพียงแค่รออภิปรายกันในประเด็นดังกล่าวในเวทีการประชุมที่กำหนดไว้ตามช่วงเวลาเท่านั้น
 

นอกจากนี้ Dr. Natalegawa เสนอว่า การสร้างความเชื่อใจ และความเคารพนับถือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนนั้นเป็นรากฐานสำคัญ อันจะทำให้อาเซียนสามารถเจรจาต่อรองในเวทีโลก ด้วยการใช้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ (Speaking with one voice) และจะเพิ่มพลังความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดียิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างแยกกันเปิดการเจรจากับจีนเกี่ยวกับโครงการ One Belt One Road เส้นทางสายไหมใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ทั้งที่ในความเป็นจริง หากทุกประเทศรวมกันเป็นหนึ่ง แล้วเปิดการเจรจาในฐานะอาเซียน ก็จะทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และยิ่งจะช่วยเสริมบทบาทของอาเซียนในฐานะประชาคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยในสายตาประชาคมโลก และในความรู้สึกของประชาชนในชาติสมาชิกอาเซียน
 
 
 

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
ศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส 5 พ.ค. 61 สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์