หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
"นครชัยบุรินทร์" ท่องเที่ยวในรูปแบบแพคเกจชุมชน

9 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2183)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตการพัฒนา 4 จังหวัด และตัวแทนภาคประชาชน ภายใต้ชื่อ "นครชัยบุรินทร์" คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งได้มีการเสนอแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวในศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณ รวมทั้งเรื่องของโบราณยุคดึกดำบรรพ์ และเส้นทางการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
 
รวมทั้งจุดขายของพื้นที่อีสานตอนใต้ คือ เรื่องของช้าง เสนอเรื่องโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ โครงการโลกของช้าง ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอ
 
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทย คนในภาคอีสาน ประมาณ 12.7 ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกกว่าสองแสนคน ซึ่งต้องมีแนวทางการรองรับ
 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือวัฒนธรรม ของชุมชน ในอีสานใต้ทั้งหมด 4 จังหวัด ที่มีอยู่ 20 ชุมชน ในรูปแบบ ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และมีที่พักรองรับแบบทั้งโฮมเสตย์ และโรงแรม จึงมีแผนจะให้ตัวแทนชุมชนทั้ง 20ชุมชน จับมือธุรกิจเอกชน ทำแพคเกจท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกันเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 ชุมชน ต่อไปก็จะเป็นการสร้างแพ็คเกจชุมชนร่วมกัน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์