หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทุเรียนแช่แข็ง Freeze Dry สร้างมูลค่าเกษตรกร

4 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2041)

นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา ได้นำผู้ประกอบการ จากบริษัทยักษ์ใหญ่ ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด ผู้ส่งออกทุเรียนแช่แข็งรายใหญ่ระดับประเทศ จีน อเมริกา และโซนยุโรป เยี่ยมชมความพร้อมของโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรครบวงจร Freeze Dry (อบแห้ง) และ Cool Room (แช่แข็ง) 2 แห่ง (3 พ.ค. 61) เพื่อแนะนำแนวทาง กระบวนการผลิต ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปผลไม้ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งในขณะนี้ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลากำลังอยู่ในช่วงตั้งติดผล และจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน คาดว่าไม่ต่ำกว่า 38,000 ตัน
 
นายจิระ พยุงภร ผู้จัดการ บริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด เปิดเผยว่า จากการตรวจความพร้อมของของโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรครบวงจร Freeze Dry (อบแห้ง) และ Cool Room (แช่แข็ง) 2 แห่ง ที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอธารโต ขณะนี้ มีความพร้อม 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เหลือเพียงการปรับ ตกแต่งสถานที่เพียงเล็กน้อย สำหรับเครื่อง Freeze Dry เป็นเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ หรือ "ฟรีซดราย” (Freeze dried Technology) การทำให้แห้ง (Dehydration) ด้วยการแช่เยือกแข็ง (Freezing) ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิด (Sublimation) เป็นไอ ด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ ข้อดีของเครื่อง Freeze Dry สามารถแปรรูปสินค้า เก็บได้นาน และเพิ่มมูลค่าให้ สูงขึ้น ปัจจุบันทุเรียน Freeze Dry เกรด A ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1,400-1,500 บาท
 
สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพืชเศรษฐกิจที่ความโดดเด่นหลายชนิด อาทิ ทุเรียน กล้วยหิน มังคุด เงาะ จำปาดะ แต่ยังขาดในเรื่องของการดูแล คุณภาพของผลผลิต เนื่องจากลักษณะพื้นที่ปลูกเป็นภูเขาทำให้มีราคาที่ตกต่ำ ซึ่งการสร้างโรงงานขนาดเล็ก เครื่อง Freeze Dry เป็นการนำเอาผลผลิตที่ล้นตลาด และผลผลิตที่มีตำหนิ เช่น ทุเรียนกระรอกเจาะ ทุเรียนหนอนรู มาผ่านกระบวนการแช่แข็ง อบแห้ง สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี สร้างมูลค่าผลผลิตให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ได้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ในด้านมีความรู้ ความชำนาญ ในการแปรรูปมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีงานทำ
 
จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรครบวงจร Freeze Dry (อบแห้ง) และ Cool Room (แช่แข็ง) จำนวน 3 แห่ง มีพื้นที่ขนาด 450 ตารางเมตร ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง สามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ 15 ตันต่อวัน
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ (การตลาด นำการผลิต) รองรับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วยหิน และสินค้าทางการเกษตร เช่น ผักต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ประชาชนมีงานทำ เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์