หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การค้าขายผ่าน e-Commerce สร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน

3 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1164)

เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงให้การส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ช่องทาง e-Commerce ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมสินค้าและขยายโอกาสทางการค้าไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง e-Commerce
 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศได้มากขึ้น และภายหลังจากที่กระทรงพาณิชย์จับมือกับเว็บไซต์ทีมอลล์ ดอด คอม ภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในจีนครอบคลุมสินค้าทุกประเภท และเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อนำร่องผลักดันให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนผู้ส่งออกข้าวจากข้าวไทยสามารถเข้าถึงตลาด e-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
 
โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า e-Commerce เป็นหนึ่งในช่องทางที่กระทรวงฯใช้ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีลู่ทางในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจุบันสินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ
 
โดยเฉพาะผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน ซึ่งมีกระแสตอบรับและความต้องการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก เพราะมีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน และความอร่อย และจากการส่งเสริมการขายทุเรียนผ่าน ทีมอลล์ ดอด คอม ทำให้มียอดคำสั่งซื้อทุเรียนเข้ามาสูงถึง 350 ตัน หรือประมาณ 130,000 ลูก มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ดี จากการเปิดขายทุเรียนในระยะแรกส่งผลให้ราคาทุเรียนหมอนทองเกรด เอ แบบเหมาสวนปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 60-70 บาท มาอยู่ที่กิโลกรัมละ 78 บาท ทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรให้มีช่องทางกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
 
สำหรับประมาณการณ์ผลผลิตทุเรียนในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 765,000 ตัน โดยเชื่อว่าปริมาณผลผลิตดังกล่าวจะไม่ล้นตลาด แต่จะส่งผลดีในเรื่องของราคาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อย มีโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านเว็บ Tmall.com และ ยืนยันว่าการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านทางออนไลน์ ภายใต้ความร่วมมือกับอาลีบาบา ไม่กระทบทั้งปริมาณและราคาผลผลิตภายในประเทศ
 
อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่น มังคุด มะม่วง น้อยหน่า และมะพร้าว ต่อไปด้วย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์