หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
Street Food ไทยจะก้าวสู่มหาอำนาจทางอาหารโลก

3 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 3627)

ความนิยมในอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จึงเป็นช่องทางและโอกาสให้รัฐบาลจะต่อยอดและผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารริมทาง หรือ Street Food ของประเทศให้กลายเป็น "มหาอำนาจทางอาหาร" ในอนาคต ที่คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ในปี 2564
 
"Street Food" มีจำนวนมากมายในถนนหลาย ๆ เส้นของประเทศไทยให้เลือกชิมเลือกซื้อ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครติดอันดับเมืองที่มีอาหารริมทางดีที่สุดในโลก 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งเยาวราชเป็นย่านของกินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งจากการจัดอันดับของ CNN ขณะเดียวกันสภาอาหารริมทางโลกยังยกให้หอยทอดเป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุดจากการจัดทำ 8 Popular dishes from World Street Food Fest 2016 ปัจจุบัน "ธุรกิจร้านอาหารริมทาง" หรือ "Street Food" ของไทยมีมากกว่า 103,000 ร้านทั่วประเทศ และคิดเป็นมูลค่าตลาดสูงกว่า 270,000 ล้านบาทต่อปี
 
"ผู้ประกอบการ Street Food" ถือเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดเศรษฐกิจมหภาคที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศในปี 2560 ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.3 และยังเติบโตต่อเนื่อง คาดว่า ในปี 2564 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปี ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารริมทางเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีสัดส่วนการตลาดอยู่ร้อยละ 13 ของร้านอาหารริมทางทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 37,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยขยายตัวสูงเช่นกันถึงร้อยละ 4.7 ต่อปี คือ ไก่ย่างห้าดาวและไก่ทอดห้าดาว ครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึงร้อยละ 35 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ร้อยละ 19 และที่เหลือเป็นรายย่อยอื่นๆ
 
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันธุรกิจ Street Food ของไทยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6-7 แล้วมีแนวโน้มเติบโตขยายตัวถึงร้อยละ 10 จากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ประกอบกับธุรกิจ Street Food มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 10-20 โดยในอนาคตอีก 5-10 ปี จะเติบโตในส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น
 
โดยเฉพาะหากพัฒนาให้อาคารคาวและอาหารหวานไปด้วยกันได้ลงตัวและตอบโจทย์ผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารริมทาง หรือ Street Food ของประเทศไทย ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบและเป็นประเทศแห่ง "มหาอำนาจทางอาหาร" ในอนาคต
 
ในอนาคต "Street Food" ของไทยจะเติบโตมากขึ้นด้วยการร้อยเรียงอัตลักษณ์ชุมชนหรือวิถีชีวิตที่มาของแต่ละแหล่งอาหาร เพื่อให้เกิดเรื่องราวความเป็นมาของอาหารพื้นบ้านจะตอบโจทย์ความต้องการของบุคคลที่แตกต่างกัน ควบคู่กับนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาอาหารให้มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก-ขนส่งสินค้า จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจากฐานรากของประเทศจะดีขึ้นต่อเนื่อง
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์