หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเห็นด้วยหลักการค้าเสรีพร้อมให้ศึกษากฎระเบียบ เพื่อร่วมเป็นสมาชิก TPP

2 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1066)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายโทชิมิทสึ โมเทกิ (H.E. Mr. Toshimitsu Motegi) รัฐมนตรีฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการคลังญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น รองนายกรัฐมนตรีหวังว่า การหารือในวันนี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่หารือในรายละเอียดที่มากขึ้น ในการประชุม High Level Joint Commission (HLJC) ครั้งที่ 4 ต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง CPTPP ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วม TPP บนหลักการสำคัญที่ว่าการค้าเสรีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกประเทศที่เข้าร่วม และหวังว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนการเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยต่อไป ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยติดตามความคืบหน้าการเจรจา TPP และ CPTPP อย่างใกล้ชิด โดยเห็นว่าเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ศึกษาผลดี ผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วม

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงความสำคัญกับการปรับปรุงความตกลง JTEPA โดยให้มีการเจรจาถึงแนวทางความร่วมมือใหม่ ๆ โดยเฉพาะภาคบริการ เศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างกัน ขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขณะที่ญี่ปุ่นภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะก็กำลังมุ่งสู่สังคม 5.0 ความร่วมมือจึงเป็นการวางรากฐานมุ่งสู่อนาคตที่มั่นคงร่วมกัน

รัฐมนตรีฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการคลังญี่ปุ่นยินดีที่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก โดยญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับไทย เพื่อลดอุปสรรคและความท้าทายต่างๆระหว่างกัน เนื่องด้วยไทยถือเป็นจุดหมายการลงทุนอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ดังนั้น การเข้าเป็นสมาชิก TPP ของไทยจะช่วยเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ตลาดให้ประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะช่วยส่งเสริมความน่าดึงดูดของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนด้วย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์