หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
แรงงานไทยมีหนี้พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

27 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 804)

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยกรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จากกลุ่มตัวอย่าง 1,194 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 96 แรงงานไทยยังมีภาระหนี้สิน โดยภาระหนี้เฉลี่ย 137,988 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นภาระหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปีที่มีการสำรวจ โดยร้อยละ 65.4 เป็นหนี้ในระบบ และร้อยละ 34.6 เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนผู้ผิดชำระหนี้อยู่ที่ร้อยละ 85.4 เนื่องจากรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ราคาสินค้าแพงขึ้น และภาระหนี้สินมากขึ้น
 
ทั้งนี้ จากภาระหนี้สินดังกล่าวส่งผลให้การใช้จ่ายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 22
 
สำหรับการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดวันแรงงานปีนี้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.9 จากการวางแผนท่องเที่ยว สังสรรค์ ทานอาหารนอกบ้าน ทำบุญและดูหนัง ส่วนร้อยละ 23.6 มีการใช้จ่ายเท่าเดิมและร้อยละ 11.5 ใช้จ่ายลดลง จึงคาดว่าบรรยากาศวันแรงงานปีนี้จะมีความคึกคักเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงวันหยุดแรงงานปีนี้อยู่ที่ 2,193 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
 
อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นว่าแม้เศรษฐกิจจะมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่แรงงานยังไม่มีความมั่นใจต่อสถานภาพการจ้างงาน โดยแรงงานร้อยละ 62.3 มองว่าควรมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.3 เห็นว่าควรปรับขึ้นทุกปีร้อยละ 28 เห็นควรให้ปรับขึ้นตามภาวะค่าครองชีพ และร้อยละ 9.6 เห็นควรให้ปรับขึ้น 2 ปีต่อครั้ง
 
ทั้งนี้ หอการค้ายังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังขยายตัวได้ภายใต้กรอบร้อยละ 4.2-4.6
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์