หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูแก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

26 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1188)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
(25 เม.ย. 2561) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษามลายู เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ที่จัดขึ้นมา โดยจัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี และในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน รวมทั้งครูอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ จะเห็นว่าภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในโลกยุคปัจจุบันเกิดการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ไม่ว่าภาษาใดอาจจะเกิดความผิดเพี้ยนไป ก่อนการแข่งขันจึงได้มีการจัดอบรมการใช้ภาษามลายูที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับไปฝึกฝน และสามารถนำมาต่อยอดในการประกวด ตลอดจนให้เด็กได้รับความรู้ เข้าใจภาษามลายูที่แท้จริง โดยมีวิทยากรจากประเทศมาเลเซียมาถ่ายทอดให้ความรู้
 
สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ได้แก่ นายฮัมดี แลรอซา จากโรงเรียนประทีปวิทยา จังหวัดนราธิวาส รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนูรฮูดา ตอกอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายบูคอรี เมาสู จากโรงเรียนวัฒนธรรมพอมิ่ง จังหวัดปัตตานี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวฮูดา ดอเลาะ จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา และนายชาคริป เตะปูยู จากโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
 
นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ที่ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์