หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13

25 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1003)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกอาเซม รวม 51 ประเทศ โดยมีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมาธิการยุโรป และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมด้วย
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคเอเชียและยุโรปได้พบปะหารือ กระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการคลังและการเงิน และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นหารือใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
(1) พัฒนาการทางเศรษฐกิจ พวกเราพร้อมเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งต่อไปหรือไม่ (Economic developments-Are we ready for
the next global downturn?)
(2) ภาษีกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Tax and Digitalization of the Economy) และ
(3) การรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในระบบการเงิน โดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Addressing New and Emerging Risks in the Financial System-Cyber Security)
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์