หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
๕ ชาติอาเซียน "กัมพูชา-อินโดนีเซีย- เมียนมา-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม” ร่วมฉลอง ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

23 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1936)

๕ ชาติอาเซียน "กัมพูชา-อินโดนีเซีย- เมียนมา-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม” ร่วมฉลอง ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โชว์สุดยอดการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ขับร้องระบำ-เล่นดนตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ใช้วัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
จัดกิจกรรมมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ วันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ เวที ได้แก่ ลานคนเมือง สวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โรงละครแห่งชาติ และสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคณะนักแสดงจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกิจกรรม
 
๑.กัมพูชา แสดงโดยคณะนักแสดง กรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ นำเสนอการแสดงประจำชาติ ทั้งในรูปแบบราชสำนักและการแสดงท้องถิ่นกัมพูชา ได้แก่ แสดงชุด "RobamMonosanhchetana (Expression of Sentiment Dance)" ซึ่งเดิมเป็นการแสดงในราชสำนัก และการแสดงชุด "รำเก็บกระวาน (Cardamom Picking Dance)" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในชนบทของกัมพูชา และการแสดงชุด "พลอยสวย (Ploy Suoy Dance)" ผู้แสดงจะบรรเลงเครื่องเป่าที่ เรียกว่า "พลอย (Ploy)” เพื่อระลึกถึงต้นกำเนิดแห่ งกาลเวลาและความเชื่อเรื่องการกลับคืนสู่นิรันดร์
 
๒.อินโดนีเซีย แสดงโดยคณะ "Animal pop” นำแสนอการแสดงชุด "In Front of Papua”เล่าเรื่องราวของเมืองจายาปุระ และเมืองวาเมน่าที่เป็นเมืองแห่งชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดปาปัวตั้งอยู่บนเกาะด้านทิศตะวันออกสุดของอินโดนีเซีย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ ผู้คน และสัตว์ป่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงร่วมสมัยชุดนี้อย่างลงตัว
 
๓.เมียนมา แสดงโดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปากร กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม เมียนมา นำเสนอชุดการแสดงพื้นบ้าน เช่น การแสดงระบำกลอง Moozarกลอง Ooziและกลอง Doobat รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงตลก และการแสดงศิลปะป้องกันตัวในชุด Beautiful Bow Dance
 
๔.ฟิลิปปินส์ แสดงโดยคณะ Hinugyaw Cultural Dance นำเสนอการแสดงพื้นบ้าน ชุด "PYESTA KOLON DATAL” เป็นการแสดงที่แสดงถึงความสงบสุขและมิตรภาพ โดยผสมผสานการแสดงพื้นบ้านของชาวมินดาเนาและการแสดงชุด "KAGTABO BLAAN” ที่บอกเล่าถึงคติความเชื่อและประเพณีของชาว Blaan รวมถึงการแสดงชุด "PAWAKAN”เป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ ของชาว Maguindanao ซึ่งมีท่วงท่าเลี ยนแบบมาจากการชนไก่
 
๕.เวียดนาม แสดงโดยคณะ "Lac Hong” เป็นคณะอาจารย์และนักดนตรีอาชีพแห่งวิทยาลัยดนตรีเมืองโฮจิมินห์นำเสนอการแสดงดนตรีและการขับร้องที่ถ่ายทอดโดยบทเพลงดั้งเดิม รวมถึงการแสดงดนตรีและการขับร้องที่ได้นำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์จากชนบนพื้นที่ สูงตลอดจนถึงกลุ่มชนบริเวณปากแม่น้ำ ถ่ายทอดผ่านศิลปะหลากหลายแขนง เช่น เครื่องดนตรี การร้องเพลง บทสวดในพิธีกรรม เป็นต้น
 
ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์