หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘พาณิชย์’ กระตุ้นอาเซียนเร่งแก้ปัญหาการใช้งาน e-Form D

23 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1010)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย เปิดเผยว่า ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ จัดการหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เริ่มใช้ระบบการแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า กับคณะทำงานด้านเทคนิคของอาเซียนซึ่งดูแลเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
 
นางนันทวัลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาทางเทคนิคที่พบ คือ ระบบการแลกเปลี่ยน e-Form D ยังไม่เสถียรและต้องปรับปรุงระบบให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาในการใช้งานส่วนหนึ่งเกิดจากการวางเงื่อนไขระบบที่ไม่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับตามระเบียบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ทำให้เกิดปัญหาในการขอใช้สิทธิทางภาษี ทั้งนี้ พบว่ามีสมาชิกอาเซียนบางรายไม่ได้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน e-Form D ตามเงื่อนไขที่ได้ทำการทดสอบและตกลงร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมตกลงจะเร่งแก้ไขและประเมินผลการใช้งาน e-Form D อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561 โดยระหว่างนี้จะใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดแบบกระดาษควบคู่กับ e-Form D นอกจากนี้ อาเซียนยังมีแผนพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาความไม่สะดวกและล่าช้าในการแก้ไขหรือยกเลิก e-Form D โดยจะปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ไขหรือยกเลิก e-Form D ได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลและผลักดันให้มีความคืบหน้าในการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High LevelTask Force on ASEAN Economic Integration : HLTF - EI) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้
 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดต้นทุนการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ e-Form D ในส่วนของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์