หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ชายชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 45 สูบบุหรี่

20 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 2302)

ชายชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 45 สูบบุหรี่ และในจำนวนนี้ส่วนมากเริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 20 ปี โดยเวียดนามมีผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปีจำนวน 15.6 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 85.3 สูบบุหรี่ทุกวัน
 
รายงานจากที่ประชุมต่อต้านการสูบบุหรี่ซึ่งจัดขึ้นในเวียดนามเมื่อ(20เม.ย.61)ระบุว่า ในแต่ละปีมีชาวเวียดนามเกือบ 40,000 คนเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่ ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้มีการเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นช่วงระหว่างปี 2548-2559 รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 4.7 เท่า แต่ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นเพียง 2.2 เท่าเท่านั้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในเวียดนามระบุว่า บัญชีภาษีคิดเป็นร้อยละ 35.6 ของราคาขายปลีกบุหรี่ในประเทศ ขณะที่อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร้อยละ 56 .
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์