หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 16

19 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 805)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลัง เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวประจำเดือนมีนาคม 2561 ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด รองลงมา คือภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ และโอเชียเนีย ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 16.27 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค
 
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียใต้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.94 สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ประเทศจีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ตามลำดับ
 
ในส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างเดินทางภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ 189,158.64 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ ประเทศจีน รัสเซีย มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 15.39 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้รวม 573,312.18 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.01 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.57 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 9.24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 89,280.86 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.80 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์