หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดินหน้าสร้างเมืองอัจฉริยะ

19 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1366)

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของแรงงานที่จะเข้าไปทำงานในเมืองอัจฉริยะที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพราะในแต่ละเมืองจะมีแรงงานจำนวนมาก ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบีโอไอ ดำเนินการทั้งเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ในการจัดที่อยู่อาศัย ซึ่งทางบีโอไอ จะนำแนวทางของเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอ ในการประชุมวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการอีอีซี พิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ในเมืองใหม่ ทั้งเรื่องของเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ รวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะผลักดันให้เกิดเมืองใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะ ซึ่งจะประกอบด้วย 6 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม พลังงาน การอยู่อาศัย และการบริหารจัดการ โดย นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ไปดูในเรื่องของความร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาเมือง
 
ส่วนความคืบหน้าการจัดทำ TOR โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินนั้น เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก กล่าวว่า ทางคณะกรรมการคัดเลือกได้รายงานความคืบหน้าการจะทำรายละเอียดของร่าง TOR ที่ยังมีบางประเด็นที่ต้องแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ที่ร่าง TOR ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการยื่นรายละเอียดโครงการของเอกชนที่จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือน และคัดเลือกผู้ที่ชนะการประมูลก่อนแจ้งคณะรัฐมนตรี คาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้บริษัทที่ชนะการประมูล
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์