หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ยื่นลงทะเบียนออนไลน์แรงงานต่างด้าว ต้องพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนมาศูนย์ OSS

17 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 756)

กระทรวงแรงงาน ย้ำนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และยื่นเอกสารกับสำนักงานจัดหางานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรค ก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ศูนย์ OSS ระยะที่ 2 คาดว่าจะเปิดศูนย์ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ได้ลงทะเบียนรายงานตัวขอใช้สิทธิทางระบบออนไลน์ หรือยื่นลงรับเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และที่ศูนย์ OSS ไว้แล้ว ซึ่งระหว่างที่รอการแจ้งกำหนดวันนัดหมายจากกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการในระยะต่อไป
 
ขอให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจลงตราวีซ่าและประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งนำแบบ ทบ.1 และ ทต.1 ไปแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ พร้อมทั้งนำแบบ ทบ.1 และ ทต.1 ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 นอกจากนี้
 
ขอให้นายจ้างจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS เอกสารประกอบด้วย แบบทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) แบบทะเบียนประวัติผู้ติดตาม (ทต.1) และเอกสารประกอบอื่นๆ
 
สำหรับยอดตัวเลขแรงงานต่างด้าวกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา กลุ่มที่จะต้องไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 479,299 คน ในจำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวที่ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 179,227 คน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์