หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มาตรการช่วงสงกรานต์ 61

10 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 739)

รัฐบาล ให้ความสำคัญและกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นอีกปัญหาสำคัญ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ
 
รัฐบาล จึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ
 
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรณรงค์และดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กำหนดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงการคุมเข้มทางกฎหมาย ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะต้องช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
 
ด้าน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการระบบโปลิสทิคเก็จเมเนจเม้นท์ หรือพีทีเอ็ม กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การใช้ใบขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ว่า มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติ สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย น่าจะทำให้ประชาชนมีวินัยจราจร มีมาตรฐานขับขี่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย
 
สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้กำหนดให้เพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทั้งคน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อมต่างๆ เน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์