หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.เกษตร หารือทูตฟิลิปปินส์กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

4 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1649)

"กฤษฎา” ถกทูตฟิลิปปินส์กรุยทางดันส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก ลูกไก่พันธุ์ เมล็ดปาล์มน้ำมัน พร้อมกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้เอ็มโอยูของสองประเทศ หวังลดอุปสรรคการค้าเอื้อเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่ม
 
นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางเมรี โจเอ แบร์นาร์โด – อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ว่า สาระสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเกษตร และการสินค้าเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่นอกจากทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ หรือ เอ็มโอยู ซึ่งครอบคลุมด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ผ่านการประชุมคณะทำงานร่วมทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องตามพันธกรณีภายใต้เอ็มโอยูให้มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงแล้ว ทั้งฝ่ายยังได้หารือเรื่องการผลักดันการส่งออกสินค้าประเทศระหว่างกันเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าเกษตรเดิม ไม่ว่าจะเป็นข้าว ซึ่งฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทย มูลค่า 3,687 ล้านบาท เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกที่ล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ให้การรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกของไทยแล้วจำนวน 7 โรงงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลของทางการฟิลิปปินส์อีก 2 โรงงานแล้ว ยังรวมถึงสินค้าเกษตรใหม่ที่ได้ฝากทางท่านทูตติดตามความก้าวหน้าผลการพิจารณาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยด้วย ได้แก่ ลูกไก่พันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
 
ขณะที่ทางฟิลิปปินส์มีความประสงค์จะส่งออกอะโวคาโดมายังประเทศไทย รวมถึงพืชอีกจำนวน 8 รายการ ได้แก่
(1) สับปะรด ได้แก่ ผลสดและหน่อ
(2) พริก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (
3) มะละกอ ได้แก่ ผลสดและเมล็ดพันธุ์
(4) มะเขือเทศ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (
5) กล้วย ได้แก่ ผลสดและต้นกล้า (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
(6) มะเขือ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
(7) โกโก้ ได้แก่ ผลและเมล็ด และ
(8) ข้าวโพด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชโดยกรมวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้รับทราบผลการพิจารณาที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทางฟิลิปปินส์รับทราบโดยเร็วต่อไป
 
สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ ในปี 2660 มีมูลค่ารวม 28,345 ล้านบาทโดยไทยส่งออก 23,978 ล้านบาท ขณะที่มีการนำเข้า 4,366 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าจำนวน 19,612 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญจากไทยไปฟิลิปปินส์ เช่น ข้าว เมล็ดข้าวโพด นมถั่วเหลือง เป็นต้นขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ๆ เช่น แป้งข้าวสาลี และปลาทูนาครีบเหลืองแช่แข็ง เป็นต้น
 
 
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์