หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม

4 เมษายน 2018

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพื่อติดตามการออกใบรับรอง เป็นมาตรการสำหรับเรือต่างประเทศที่นำสินค้าประมงมาขึ้นท่าในประเทศไทย
 
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาประมงไทยให้ปลอดการทำประมงผิดกฎหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุมกับผู้แทนสหภาพยุโรป ที่ประเทศเบลเยียมเมื่อปลายปี 2560 และมีการเสนอแนะให้ไทยแสดงเจตจำนง ว่าประเทศไทยจะปลอดจากสัตว์น้ำและการประมงผิดกฎหมายอย่างแท้จริง โดย EU จะช่วยสนับสนุนมาตรการต่างๆ ตามที่ไทยต้องการ
 
นายกฤษดา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่าการดำเนินการของไทยมีกฏหมายที่ชัดเจน การทำงานระหว่างหน่วยงานมีความแน่นแฟ้นอยู่แล้ว แต่มีข้อห่วงใยถึงสัตว์น้ำที่เรือประมงต่างชาติจะมาขึ้นท่าในประเทศไทย อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะยกระดับการทำการประมงของไทย โดยสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่นำสัตว์น้ำมาขึ้นท่า จึงเห็นว่าต้องมีการออกใบรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่ในขั้นตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อส่งแนวทางดำเนินการไปยังองค์การการค้าโลก หรือ WTO และ ให้ WTO ส่งใบรับรองแจ้งไปยังประเทศต่างๆ รับทราบ แต่มั่นใจว่าการดำเนินการถือเป็นการยืนยันความตั้งใจของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย จึงเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกใบรับรอง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์