หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว. แรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เยือนไทย กระชับความร่วมมือจัดระบบแรงงาน

3 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1112)

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เพื่อหารือข้อราชการกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ซึ่งประเด็นสำคัญที่จะเจรจาหารือในครั้งนี้ อาทิ สถานการณ์การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานสัญชาติลาว การอนุญาตให้แรงงานลาวเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2561 โดยกระทรวงแรงงานขอให้ฝั่งลาวยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับแรงงานลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU รวมทั้งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน
 
ปัจจุบันแรงงานลาวที่ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติราว 21,000 คน ซึ่งการหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในความร่วมมือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานลาวทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและแล้วเสร็จทันเวลาภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ได้รับความคุ้มครองตามหลักกฎหมายไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และการถูกเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ ได้อีกด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์