หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เชื่อมโยงการค้าสินค้าอัญมณีและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค

3 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 796)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีสัดส่วนในจีดีพีประเทศอยู่ที่ร้อยละ 6.3 หรือ มีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านล้านบาทต่อปี โดยมาจากมูลค่าการจำหน่ายในประเทศกว่า 5 แสนล้านบาทและจากภาคการส่งออก 4 แสนล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มผู้ซื้อสำคัญ
 
ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลภายใน 5 ปี
 
จึงกำหนดนโยบายที่มุ่งยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงผู้ประกอบการส่งออก บูรณาการเชื่อมโยงการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยว
 
สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
 
โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่า จะเพิ่มยอดขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้คัดเลือกร้านค้าและบริษัทที่ประกอบกิจการอัญมณีเครื่องประดับและร้านค้าทองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ เบื้องต้นมีร้านค้าและบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 150 ราย และมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ จำนวน 68 ราย และตั้งเป้าหมายจะมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 500 ราย ภายในปี 2561
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์