หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘พาณิชย์’ หนุนสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย - สปป.ลาว

2 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1061)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย (นายแสง สุขะทิวง) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และได้หารือเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกัน โดยเฉพาะไทย - สปป.ลาว เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความใกล้ชิดผูกพันกันมายาวนาน การดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทย - สปป.ลาว จะช่วยส่งเสริมให้การค้าบรรลุเป้าหมายที่มูลค่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 ตามที่ตั้งเป้าได้
 
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้หารือกับเอกอัครราชทูต สปป.ลาว เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการค้าชายแดน เนื่องจากมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว เป็นร้อยละ 97 ของการค้ารวม โดยไทยได้เสนอให้ สปป.ลาว ยกระดับด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว ที่อยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรไทยเป็นด่านสากล ซึ่งจะช่วยให้การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศขยายตัวมากขึ้น โดยอาจเริ่มต้นเลือกพิจารณาด่านใดด่านหนึ่งเป็นด่านนำร่อง แล้วค่อยขยายไปด่านอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ไทยสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และนโยบายแลนด์ลิงค์ (Land Link) ของ สปป.ลาว เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน รถไฟ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศและเชื่อมต่อไปประเทศที่สาม ทั้งนี้ ฝ่าย สปป.ลาว ได้ขอให้ไทยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องสินค้าขึ้นท่าเรือในไทย และขนส่งผ่านแดนไทยไป สปป.ลาว เนื่องจาก สปป.ลาว ไม่มีพรมแดนติดทะเล รวมทั้งขอให้ไทยสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ให้มากขึ้น โดยปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับสองรองจากจีน
 
ทั้งนี้ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ขณะที่ สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลก และอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าเฉลี่ย 5,662 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4. 8 ต่อปี และในปี 2560 มีมูลค่าการค้า 6,171 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.1 โดยไทยส่งออกสินค้าหลักไปยัง สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเคมีภัณฑ์ โดยนำเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่น ๆ (พลังงานไฟฟ้า) สินแร่โลหะอื่น ๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และปูนซิเมนต์
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์