หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ หารือทวิภาคีกับนายกฯ สปป.ลาว และเวียดนาม

30 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1433)

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไทย – ลาว แนบแน่นที่สุด และมีกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสอง เช่น กลไก GBC JC ที่รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้มีการหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทย - ลาว ยังมีความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงที่สำคัญ เช่น สะพาน และถนนสายต่าง ๆ ซึ่งไทยและลาวจะร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 2 ประเทศ และภูมิภาค ในโอกาสนี้ ไทยได้หยิบยกเรื่องการจดทะเบียนแรงงานว่า รัฐบาลไทยได้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถึงเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอให้แรงงานจากลาวรีบไปจดทะเบียนตามกฎหมายให้ทันเวลา และนายกฯ ได้กล่าวถึงการจัดการประชุม ACMECS ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงเทพ เดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งนายกฯ สปป. ลาว ได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม และลาวได้แสดงความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - ลาว ณ สปป. ลาว ในช่วงปลายปีนี้ด้วย
 
ต่อมานายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมบทบาทการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 6 ของเวียดนาม เชื่อมั่นว่าการประชุม GMS จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชื่นชมแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม พร้อมทั้งยินดีที่จะให้การสนับสนุนการเติบโตของเวียดนามในทุกด้าน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการแสดงบทบาทนำอย่างกระตือรือร้นในภูมิภาค และเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีทีไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขอให้เวียดนามดูแลสนับสนุน นักลงทุนจากไทยในสาขาต่างๆ เช่น ธนาคาร พลังงานลม การปิโตรเคมีและเร่งกระบวนการนำเข้ารถยนต์จากไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับนักลงทุนไทยตลอดว่าให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ กติกา การดูแลสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนของเวียดนามด้วย นอกจากนี้ เรื่องการสัญจรข้ามแดน ไทย ลาว เวียดนาม ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหารือกัน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวสนับสนุนการลงทุนจากไทยและพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้รัฐบาลไทยดูแลแรงงานเวียดนามในไทยด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบใบอนุญาตการลงทุนในโครงการอมตะ ซิตี้ ฮาลอง (AMATA City Halong) ที่นักลงทุนไทยกลุ่มอมตะฯ ได้เข้าลงทุนที่เวียดนาม ที่เมืองฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์ เป็นโครงการในการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่ผู้นำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนพื้นที่การลงทุนใหม่ขนาด 5,789 เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 36,200 ไร่
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์