หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นวดแผนไทยช่วยรักษาโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้น

30 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1406)

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้ขยายเครือข่ายการรักษาโรคซึมเศร้าไปที่โรงพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ และกรมฯ ได้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้า โดยดึงภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะการนวดไทยมาใช้ เนื่องจากการนวดจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น กระตุ้นร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทำการศึกษาวิจัยในปี 2560 พบว่า การนวดไทยทำให้อาการซึมเศร้าของผู้ป่วยลดลงร้อยละ 100 ผู้ป่วยหายทุเลาได้ถึงร้อยละ 83.3 การนวดด้วยแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกในการตัดวงจรการป่วยโรคซึมเศร้าในระดับไม่รุนแรงให้หายหรือทุเลาตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ได้มาก โดยกรมสุขภาพจิตจะเร่งขยายผลใช้ในชุมชนทั่วประเทศ
 
คุณภาพการรักษาโรคซึมเศร้าของไทยเมื่อเทียบกับทั่วโลก พบว่า ไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคนี้ต่ำเพียงร้อยละ 0.0015 ขณะที่ต่างประเทศมีร้อยละ 10.41 ส่วนอัตราหายหรือทุเลาของไทยมีร้อยละ 44.43 ต่ำกว่าทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 70.6 ซึ่งอาจเกิดจากพื้นฐานความเชื่อผิด ๆ เนื่องจากโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ทำให้คนไทยเข้าใจว่าอาการของใจที่หดหู่เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่อาการป่วย และเชื่อว่าจะหายไปเองจึงไม่ไปพบแพทย์ทำให้อาการรุนแรงขึ้น การรักษาจึงมีความยุ่งยากทำให้อัตราหายทุเลาน้อยลง
 
ด้าน นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า การวิจัยการนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าระดับไม่รุนแรง – ปานกลาง เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่ร่าเริง ท้อแท้ชีวิต แต่ยังไม่ถึงขั้นมีอาการทางจิต เช่น หลงผิด ประสาทหลอน หูแว่ว ท่านวดที่โรงพยาบาลคิดค้นตามหลักวิชาการเรียกว่า พระศรีนวดแผนไทย (Prasri Massage Therapy) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ นวดพื้นฐานที่บ่า หลัง หัวไหล่ นวดพื้นฐานที่โค้งส่วนคอ นวดศีรษะด้านหลัง และที่จุดจอมประสาท นวดที่ศีรษะด้านหน้า ร่องริมฝีปากบน นวดศีรษะ นวดขาและเปิดประตูลมโดยใช้น้ำมัน การนวดหลังโดยใช้น้ำมัน และนวดพื้นฐานที่แขนทั้งด้านในและด้านนอก และนวดมือโดยใช้น้ำมันนวดครั้งละ 60 นาที นวดทุก 2 - 4 วันติดต่อกัน 5 ครั้ง
 
เมื่อนวดครบขั้นตอนดังกล่าวพบว่า ได้ผลเป็นที่พอใจ ผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นขึ้น กระปรี้กระเปร่า จิตใจเบิกบาน ผ่อนคลาย ร่างกายที่เคยรู้สึกหนักอึ้งจะโล่งเบา ทานข้าวได้มากขึ้น นอนหลับดี ความรู้สึกไม่ดีกับตนเองลดลง ไม่มีผลข้างเคียง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มีแผนจัดทำหลักสูตรอบรมพระศรีนวดแผนไทยเพื่อการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และทำเป็นยูทูบ (You Tube) สาธิตการนวด จะทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอาการเล็กน้อยหาย ทุเลา ไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง และเสียค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์