หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน แนะ ‘ลงทะเบียนออนไลน์’ สะดวก รวดเร็ว ภายใน 31 มี.ค. 61

30 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1112)

กระทรวงแรงงานเปิดรับบริการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนายจ้างและแรงงานที่ไม่ได้จองคิวดำเนินการไว้ ให้มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยจะมี SMS นัดหมายให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ณ สถานที่ที่กำหนดในภายหลัง ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น
 
เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จึงขอเชิญชวนให้มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ทั้งที่ OSS สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือเขต จุดบริการเคลื่อนที่ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่ www.doe.go.th โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบนี้ภายใน 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น
 
โดยในศูนย์ OSS ของกระทรวงแรงงานให้บริการในบริเวณใต้ตึกอาคารประกันสังคม หลังอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์