หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6

29 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1113)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเยือนเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion (GMS) Summit) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 ณ กรุงฮานอย โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย

การประชุมสุดยอดผู้นำครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Leveraging on 25 Years of Cooperation, and Building a Sustainable, Integrated, and Prosperous GMS” ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งแผนงาน GMS โดยที่ประชุมจะทบทวนการดำเนินงาน รับทราบผลสำเร็จของแผนงาน GMS รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งผลงานที่ผ่านมาประกอบด้วยการดำเนินงานด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การผลักดันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการพัฒนาแนวเส้นทางคมนาคมให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ประชุมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรอง
(1) แถลงการณ์ร่วมระดับผู้นำแผนงาน GMS
(2) แผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Action Plan) ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของแผนงาน GMS ในระยะ 5 ปีข้างหน้า และ
(3) แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี พ.ศ. 2565 (Regional Investment Framework – RIF-2022)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำ GMS กับภาคเอกชนในเวที GMS Business Summit เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน GMS ต่อไป รวมทั้งมีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ด้วย

อนึ่ง แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นความร่วมมือของประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ จีนตอนใต้ (ยูนนานและกว่างซี) สปป.ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ทั้งนี้ GMS มีสาขาความร่วมมือทั้งสิ้น 10 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การเกษตร และการพัฒนาเมือง โดยจะจัดการประชุมระดับผู้นำขึ้นทุก 3 ปี


ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์