หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมหารือการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน

29 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1158)

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติเอสแคป นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางแชมแชาด อัคตาร์ (Shamshad Akhtar) เลขาธิการบริหารเอสแคป จะเป็นประธานร่วมการประชุมการระดมความคิดเห็นในระดับสูงในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2030 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยในฐานะแขกของประธาน เพื่อหารือประเด็นที่อาเซียนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และศึกษา 5 ประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญ เช่น การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การขยายโครงสร้างพื้นฐาน การขจัดความยากจน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือกันเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการ ค.ศ. 2018 - 2019 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเทศไทยด้วย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์