หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวะ วิศวะ ครู ให้มีคุณภาพ

28 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1124)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เห็นชอบโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับบุคลากรทั้งด้านอาชีวะ วิศวะ ครู ให้มีคุณภาพ กรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2562-2571
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษา การพัฒนานักเรียน นักศึกษา และการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในต่างประเทศ และภาคเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรมในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหางานหลังจบการศึกษา
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังพลอาชีวะศึกษา ระยะ 20 ปี โดยคาดว่าในปี 2579 จะมีกำลังคนอาชีวะศึกษา 4,700,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำลังคนอาชีวะศึกษา 1,600,000 คน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์