หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือ สปป.ลาว ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน

27 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1036)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) มีกำหนดให้นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสองเท่า (เท่ากับประมาณ 11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2564 ตามที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าไว้
 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ การดึงดูดการลงทุนต่างชาติ การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับนโยบายที่จะเป็น "แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ สปป.ลาว สร้างรายได้จากการส่งออก เช่น การส่งออกไฟฟ้าพลังน้ำ ตลอดจนวางตำแหน่งประเทศเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนในภูมิภาคอินโดจีน ตามนโยบายเปลี่ยนจากประเทศ "Land Lock” เป็น "Land Link” ซึ่งไทยและ สปป.ลาว สามารถร่วมมือกันได้ในหลายด้าน เช่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ขณะที่ สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลก และอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าเฉลี่ย 5,662 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.78 ต่อปี และในปี 2560 มีมูลค่าการค้า 6,171 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.09 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 1,730 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่น ๆ (พลังงานไฟฟ้า) สินแร่โลหะอื่น ๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และปูนซีเมนต์
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์