หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EU ชื่นชมไทยขึ้นทะเบียนต่างด้าว ส่งเสริมสิทธิแรงงานตามกฎหมาย

27 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1068)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ณ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตั้งแต่การบูรณาการเพื่อพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 3.8 ล้านคน เป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องด้วยระบบ MOU ประมาณ 2 ล้านคน และเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 1.8 ล้านคน ขณะนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวที่รอเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอีกประมาณ 7 แสนคน ซึ่งประเทศต้นทางได้จัดเจ้าหน้าที่มาทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 ส่วนการสแกนม่านตาเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 160,000 คน ขณะนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,600 คนซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จทัน 31 มีนาคมนี้
 
ส่วนการจัดทำทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ OSS ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 จากแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 1.6 ล้านคน ขณะนี้ยังเหลือแรงงานต่างด้าวอีกประมาณ 8 แสนคนที่จะต้องมาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เพิ่มช่องทางโดยเปิดศูนย์รับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวออนไลน์เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รายงานตัวทันตามกำหนด และเข้าสู่ระบบการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป
 
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทียม และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากและได้ลงมากำกับและขับเคลื่อนด้วยตนเอง
 
จากการหารือในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยโดยเฉพาะการออกพระราชกำหนดฉบับใหม่ในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป รวมทั้งยินดีที่จะจัดทำโครงการร่วมกันกับกระทรวงแรงงานในอนาคตอีกด้วย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์