หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎเกณฑ์ส่งออกนำเข้าระหว่างอังกฤษกับอียูหลัง Brexit มีผล 30 มีนาคม 2562

26 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1009)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตือนผู้ประกอบการไทยศึกษากฎเกณฑ์ส่งออกนำเข้าระหว่างอังกฤษกับอียูหลัง Brexit มีผล 30 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงทางการค้า
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ขอให้ผู้ประกอบการไทยทำการศึกษาแนวปฏิบัติด้านศุลกากรและภาษีสรรพสามิตที่กระทรวงกิจการภาษีและสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีอังกฤษจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกอียู หรือ Brexit ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยกระทรวงกิจการภาษีและสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรปได้ออกประกาศแนวปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานะของอังกฤษที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศที่ 3 ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติด้านเอกสารและพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกระหว่างอียูกับอังกฤษ อาทิ เมื่ออังกฤษออกจากอียูจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของอียูเช่นเดียวกับประเทศที่สามอื่น ผู้ประกอบการที่เคยได้รับอนุมัติเป็น AEO โดยอังกฤษจะไม่สามารถใช้เขตศุลกากรสหภาพยุโรปอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบธุรกิจควรทราบเพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานะใหม่ของอังกฤษต่อสหภาพยุโรป โดยคาดว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับวันที่ 30 มีนาคม 2562 แต่หากอียูและอังกฤษสามารถตกลงกันได้ก็อาจจะเลื่อนออกไปใช้บังคับเดือนมกราคม 2564
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามและศึกษาแนวทางปฏิบัติภายหลังสหราชอาณาจักรออกจากอียู (BREXIT) เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ อังกฤษเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีมูลค่าการค้าไทย-อังกฤษ ประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์