หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

23 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1427)

จังหวัดหนองคาย จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในยุคไทยแลนด์ 4.0
 
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (23 มี.ค. 61) ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 
นายสมหวง อารีย์เอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศให้จังหวัดหนองคายเป็น 1 ใน 10 จังหวัด เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองหนองคาย 12 ตำบล อำเภอสระใคร 1 ตำบล โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการประกาศเพื่อสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายแล้ว จำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด
 
ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สำนักงานจังหวัดหนองคายจึงได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ประกอบการภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการค้า การลงทุนในพื้นที่ตามเป้าหมายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม
 
สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัด ทั้งหมด 110 คน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์