หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย - กัมพูชา เห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น

22 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 569)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี
 
สำหรับการประชุม GBC ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้มากขึ้น ได้แก่ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การฝึกการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การเพิ่มบทบาทสำนักงานประสานงานชายแดน
 
รวมทั้งการจัดทำ Hotline ให้ครอบคลุมตลอดแนวพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา อีกด้วย สำหรับการประชุม GBC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 14 ฝ่ายกัมพูชารับเป็นเจ้าภาพ โดยจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ทราบต่อไป
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น ความร่วมมือด้านจุดผ่านแดน และการสัญจรข้ามแดน ด้านแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์